yönetici gezegenlerin özellikleri

Güneş'in Özellikleri :

Gurur, mertlik, yaratıcılık, cömertlik, sevgi, kendini beğenme, soyluluk ve çevreyi etkileme isteğidir.

Ay'ın Özellikleri :

Derin duygular, yuva sevgisi, hisler arasında bocalama, kararsızlık, gizli düşünce ve duygular.

Merkür'ün Özellikleri :

Zeka, kıvraklık, şirinlik, istekleri kolay açıklama, merak, kaypaklık, mantık.

Venüs'ün Özellikleri :

Sanat gücü, zarafet, aşk, güzellik tutkusu, barış severlik, şehvet, denge.

Mars'ın Özellikleri :

Canlılık, şiddet, hırs, ateş, zorlama, atılganlık, acelecilik, cesaret, cazibe.

Jüpiter'in Özellikleri :

Talih, zenginlik, genişleme, yükselme arzusu, geniş fikirlilik, olgunluk, iyimserlik, neşe.

Satürn'ün Özellikleri :

Sabır, sebat, güven, disiplin, sorumluluk, cimrilik, maddeye bağlılık.

Neptün'ün Özellikleri :

Sezme gücü, hayaller ve düşler, ispritizma, kandırma, aldatma, gerçeklerden kaçma.

Uranüs'ün Özellikleri :

Bağımsızlık, özgürlük, yaratıcılık, çekicilik,yenilik, çevreye uymamak, akıl, deha.

Pluto'nun Özellikleri :

Yok etme, yeniden yaratma, mükemmelleştirme, bilinmeyen istekler, insafsızlık, karanlık.
 
Güneş'in Özellikleri

Cömertlikleri, soylu tutkuları ve gururuyla gençliği tanımlar; aynı zamanda pratik konularda da gözü pekliği ve deneyimsizliği anlatır. Güneş babadır, dünyamızın evrensel jeneratörüdür.Majideki etkileri de kayda değerdir.Hıristiyanlık bayramları; Noel, paskalya, Aziz Yahya Bayramları hep güneş bayramlarıdır. Güneş' e karşılık gelen renk, altın sarısıdır. Güneş Ilgi duydurtan, gönlü titreten, bir güç, hayatın ateşi, canlılık, sağlık ve mutluluk kaynağıdır. Gözlerimize hayat vererek parlatan isteklerdir. Günes istegi temsil eder. Itici, hayat veren gücü. Erkek, baba, otorite, yaratıcı güç, hırs, gurur, liderlik, kendini ifade, kararlilik ve güvenin sembolüdür. Günes yaratır, basarır, yükseltir, yönetir, besler, kuvvetlendirir, hükmeder, ilerletir, parlatır. Günes Aslan'ın yönetici planetidir. Dogal evi 5. Ev. Koç burcunda güçlüdür. Kendini ifade fırsatı bulamadığı Kova ve Terazi'de gücü zayıflar. Hayat enerjisi- zihin- algılama- istek- vücut- hücre- kalp- Kan dolasimi- yasam istegi- yasam gücü- baba- insan- otoriter kisilikler.

PRENSİP: Yasam prensibi- yasam gücü- akıl ve ruh

PSIKOLOJIK: ( + ) Yasama istegi- yasam sevinci- güç arzusu- hedef takip etme hırsı- organizasyon- karar verebilme- bonkörlük- cesaret. ( - ) Istek ve yasam gücünde eksiklik- organizasyon ve hedef takibinde isteksizlik- kararsizlik- savurganlik- kibirlilik.

BIYOLOJIK: Saglik- kalp- dolasım sistemi- vücut- omurga- hücre- yasam gücü- gözler (erkekte sag göz, kadinda sol göz)- vücudun sag tarafi- beyin.

SOSYOLOJIK: Erkek- baba- otoriter kimseler- yönetici kisilikler- memurlar- saygıdeğer kisiler.

ETKILER: ( + ) Sosyolojik prensiplerin içerdigi kimselerle organizasyonlarda bulunmak- karar verebilme kabiliyeti- hedef takibinde kararlilik- güçlü bir kisilik sergilemek- yasama bağlılık- yönetme arzusunda olmak- sağlığa önem vermek- genelde erkeklerle olan iliskilerin iyi kullanılması. ( - ) Yöneticilik vasfına uygun olmamak- genel erkeklerle olan iliskilerin iyi kullanılmaması- yaşama bagli olamamak- kararsiz bir kisilik sergilemek- isteksiz ve pasif bir tutum içinde olmak- genel sağlığa önem vermemek- kalp ve göz rahatsızlıkları.
 
Ay'ın Özellikleri

Ay özellikle dünyaya hakimdir. Güneş sistemimizin neredeyse göz ardı edilemeyecek uydusu olan ay, yeryüzünde yaşayanlar için istisnai bir önem taşımaktadır.Güneş yaşamsal baba ise, Ay da tüm yeryüzü üretimleri bakımından yıldızsal rahim yerine geçer. Yeryüzüne gelen her şey ışınımlar, ruhsal tesirler, önce aydan geçer. Ay evrensel envolüsyon ve evolüsyon yasasını, dört dönemde yeniden oluşturur. Yolculuğunun ilk kısmı boyunca Ay, görünümlere göre davranır.Aydınlanma ile ilgili çalışmalar için, majisyen tarafından kullanılması gerekli yegane zamandır; bu aynı zamanda ay etkilerinin gerçekten dinamik olduğu dönemdir.Sonuç olarak, Ayın büyüme evresi, maji öğretilerine göre büyük önem arz eder. Bir müddet sonra, bu yıldıza ay evleri konusunda söz ederken tekrar değineceğiz. Ay'a karşılık gelen renk,beyazdır. Nüfus, kadınlar, toplumun kadınlara karsı tutumu, popüler fikirleri Bilgilerin bilinçsizce kaydı ve içgüdüsel reaksiyonlara dönüşmesi ve koruyucu düşünce formlarının, alışkanlıklarının oluşması, küçük yasta içgüdülerle hakket eden çocukta duygu + bilgilerden oluşan hafıza, ailece çocukluk sırasında verilen davranışlar, şuuraltındaki duygusal programlar ay ile simgelenir. Astrolojide Ay duygularımızı temsil eder. Yaşamımız boyunca hakim olan duyguların, sezgilerimizin, en derin içgüdülerimizin temsilcisidir. Ay içgüdüsel tepkilerimizi temsil eder. Ay, yin'dir; bizi doğuran kaynaktır. Ay, kolektif yönümüzü de temsil eder. Ay, degisimle de ilgilidir. Ayın bu değişimleri, bizler üzerinde, duygularimiz yoluyla, gözle görülmeyen degisimler yaratır. Ay bütün sıvıları, okyanusların ve vücudun ritmini yönetir. Kisiligin tepkisel yönünü, bilinçalti ve sübjektif akli, içgüdüsel davranışları temsil eder. Duygular, huy, hafiza, hayalgücü, etkilenebilirlik,kadınlık, annelik, doğurganlık, üretkenlik, alıcılık, ruh hali, hassaslik, sezgi, hissetme, sempatinin sembolüdür. Ay yengeç'in yönetici planetidir. Boga burcunda güçlüdür. Duygusal olmayan Oglak'ta zayiftir. Akrep'te duygusal problemlerle ugrasir. Dogal evi 4. ev Duygular- ruh- bilincin idrak dışındaki duyguları- alışkanlıklar- ev anne- es- kadın- dişi kişiler- aile- gönül- vücut sıvıları- kan- beyincik.

PRENSIP: Duygular- ruh- dişi prensip- içgüdü- degisim- alışkanlıklar.

PSIKOLOJIK: ( + ) Gelismis annelik duygusu- evcimen- baskalari için endişelenen- hareketlilik- degiskenlik- uyumluluk- sekilendirme- ( - ) Düsünce yorgunlugu. Bastırılmış annelik duygusu- rahatlik- etkilenebilme- moral degiskenligi- alışkanlıklara bağımlılık- yalan- zalim anne.

BIYOLOJIK: Disi prensibin üretkenligi ve verimliligi- dogurganlik- vücut sıvıları- kan serumu- lenfler- mide- sindirim sistemi- beyincik- mukoza zari- ruhsal varlık- ( kadında sağ göz, erkekte sol göz ).


SOSYOLOJIK: Anne- es- kadin- aile- halk- denizciler- tıp ile uğrasan kimseler- fazla duygusal kimseler- değisik yaşamları olan kimseler.

ETKILER: ( + ) İyi bir anne- kendini mekana bagli hissetme-başkaları için enselenme- sekilendirme prensibini iyi kullanabilme- uyumlu davranislar ve düsünceler besleme- sosyolojik prensiplerde içgüdüleri dogru kullanabilme yetenegi- üretkenlige elverisli kadin. ( - ) Zalim olabilen anne- rahatlik ve yüzeysellik egilimi- aliskanliklardan vazgeçememe- moral degisikligi içinde olmak- yogun duygusallik- Degisik yasam sürme istegi- kisa süreli hastaliklar- sindirim sistemi rahatsizliklari- geçici uyusmalar
 
Merkür'ün Özellikleri

Gezegenlerin en hızlısı ve Güneş'e en yakın olanıdır.Merkür hareketliliği ve canlılığı ile çocukluğu temsil eder.Bir turunu 88 günde tamamlar. Merkür etkisini majik açıdan kullananlara yılda en az dört kez imkan taşır.Merkür'e karşılık gelen renk, spektrumun tümüdür, yani farklı renklerin üst üste düşmesidir. Ulaşım, haberleşme, eğitim ve ticaret Bilgileri algılama, kayıt etme, karsılaştırma ve karar ile sonucu yazılı veya sözlü olarak anlatma gibi zihinsel işlemleri simgeler. Bu gezegenin akli temsil ettigini Söylemek yanlış olmaz, ama yeterli degildir. Merkür mantığı, akil yürütmeyi, beynin sol kısmını temsil eder. Kendimizle başkaları arasındaki köprüdür. Merkür dili, iletişimi, bilgiyi, kısacası kendimizi ifade etmek için, kullandığımız en basit kültürel araçları temsil eder. Merkür zekadır, düşüncedir, soyut olanı somutlaştırma yeteneğimizdir. Merkur akıl, ruh ile kisilik arasindaki bağı temsil eder. Iletisim ve yorumlama gücü, zeka, muhakeme, ilişkileri algılama ve gerçekleri kavrama Merkür tarafından sembolize edilir. Ayrıca nitelikleri arasında değişken, uyumlu, dikkatli, anlayışlı, uyanık, kararsız, tutarsız, aykırı, aşırı eleştirici, tartışmacı, sarkastik, alaycı, çok hassas, çabuk kızan, kolay etkilenen, sinirli, endişeli olmak da sayılabilir. Merkür konuşur, yazar, yarışır, tartışır, analiz eder, ezberler, çalışır, seyahat eder, satar, ticaret yapar, yansıtır ve kendini dil kadar işaretlerle de ifade eder. Merkür değişken ve konuşkan İkizler'in ve analizci Başak'ın yöneticisidir. Kova'da güçlüdür. Yay balik'ta ifadesi zorlaşır. Aslan'da rahat degildir. MERKÜRI: Dogal evi 3. ve 6. evler. Konusma- yazışma- düsüncede açıklık ve netlik- araştırmacı- sinirlilik- uyum saglama- hız-el yetenegi- iletisim kabiliyeti- merak- mantık zeka- yüzeysellik- gençlik çağı- sinir sistemi-komisyonculuk ve ticaret.

PRENSIP: Mantik- iletisim- alış veris- bedensel ve zihinsel haberlesme- bağlantılar planeti.

PSIKOLOJIK: ( + ) Iyi idrak etme- degerlendirebilme- elestiri- ifade ve yazida kabiliyet- aracilik- diplomasi- genel entellektüel yetenekler- analiz- merak- mantık- zihinsel kavrayış. ( - ) Konu anlatımında tutukluk- elestiride eksiklik- dağınıklık- yazışma ve konusmalarda tutukluk- aklin abartılması ve zayıflığı- aşırı esneklik- sinirlilik- kurnazlık.

BIYOLOJIK: Konusma ve duyu organları- sinir sistemi- motor sinir sistemi- eller ve parmaklar- solunum sisteminin üst kısmı- tiroid bezi.

SOSYOLOJIK: Ticaretle ugrasan kimseler- komisyoncular- düsünce isçileri- yazar ve konusmacilar- gazeteciler- taşıtlarla ilgili kimseler- süpheli meslek sahibi kisiler.

ETKILER: ( + ) Diplomasi- merakli bir yapi- analizci davranmak- ifade edebilme yeteneginin iyi kullanılması- konusma yetenegi- elestirilerde tutarlilik- mantığın iyi kullanımı- ticari zihniyet- saglam sinirler- alış veris ve aracılık konularını iyi degerlendirmek- el ve parmaklarin iyi kullanımı. ( - ) Aşırı merak- elestirilerde eksiklik- zihinsel dağınıklık- kendi fikirlerinin abartilmasi- sinirli davranislar- konusma ve yazismalarda tutukluk- ticari zihniyetin kötüye kullanılması- pratiklikten uzak olmak- konu anlatımında abartıya kaçmak.
 
Mars'ın Özellikleri

Dünyaya en yakın gezegendir.Kırmızımsı ve şiddetli olan Mars, savaş adamını resmeder. Mars, cesarete, enerjiye, öfke ve şiddete sahiptir.Mars etkisi de majiyi eyleme geçirmek için kullanır. Mars gezegeninin bir turu 687 gündür ve neredeyse dünya yılının iki katı yapar ve iksirlerin hazırlanması konusunda, Mars etkilerini yönlendirmek, bu nedenle kolay olmaz.Ateşin kızılı, Mars'ın rengine karşılık gelir. Toplumu bir arada tutan savaş korkusu, düşman ihtiyacı, uluslararası planda anti sosyal hareketi, tek taraflı kararlı, saldırgan, harekete geçiren güç, gerilim, savaş Savaşta kavga veya kaçma için gerekli enerji, kasların kuvvetlenmesi için gerekli adrenalinin kanda artışı ile sağlanır. Saldırı için cesaret gerekir. Bu cesaret çeşitli şekillere bürünür. Bazen kavga, bazen girişimcilik, yeniye açıklık, bazen yarışçılık , rekabet, yenme, zafer seklinde tezahür eder. Mars plan yapmadan sabırsızca hızla hareket ederek yakıp yıkar ve ardından kül ve harabe bırakıp gider. Saldırganlık, savaş, enerji, cesaret, eylem. Daha derin bir düzeyde Mars, bireysellikle de ilgilidir. Venüs'ün tamamlayıcısıdır. Erkeksi, dışa dönük enerjidir. İstek, enerji ve hareket planetidir. Savası, insanin içinde ve dışındaki mücadeleleri temsil eder. Mars'ın ifade ettikleri arasında istek, cesaret, inisiyatif, kendini gösterme, yöneticilik, itici kuvvet, direnç, maceracılık, acelecilik, tedbirsizlik, saldırganlık ve cinsel güç sayılabilir. Mars Koç ve Akrep'in yönetici planetidir. Mücadeleciligi hırslı Oglak'ta anlam kazanir. Ortaklik burcu Terazi ve rahat Boga'da kısıtlanır. Yengeç'te pek rahat degildir. Dogal evi 1. ev Cesaret- enerji- dayaniklilik- savasma- kızgınlık- öfke- canlılık- cinsellik- tezcanlilik- ataklık- sabırsızlık- bas- cinsel organlar- idraryollari- kaslar- kan- al ve akyuvarlar.

PRENSIP: Enerji- hareketlilik- güç ve kuvvet- siddet.

PSIKOLOJIK: ( + ) Istek gücü- uygulama gücü- cesaret- kararlilik- hırs- çalışma ve mücadele istegi- faal ve aktif olma dürtüsü- erkeklik cazibesi. ( - ) Gücün bosa harcanması- yıkıcılıktan hoşlanmak- agresiflik ve saygısızlık- siddet- zayıflık- enerji eksikligi- acelecilik.

BIYOLOJIK: Vücut ısısı- kaslar ve kas sistemi- seksüel fonksiyonlar- safra- bas.

SOSYOLOJIK: Mücadele ve savas halinde olan kimseler- silah taşıyan kimseler- sporcular- mekanistler- teknikerler- el isçileri- cerrahlar.

ETKILER: ( + ) Atılımda bulunma istegi- kararli ve hırslı bir kişilik- vücutta enerji dağılımının dengesini saglayabilmek- enerjiyi iyi kullanmak- fırsatların üstüne gitmek- riske girme hevesinde olmak- istek ve arzularin güçlü olmasi- güçlü kaslara sahip olmak- kaslarin iyi kullanilmasi- vücutça dayanıklı olmak.
 
Jüpiter'in Özellikleri

Gençliğin öfke ve şiddetin uzaklaştırıldığı akıl ve irade adamı, bu kişi gerçekten kendine hakimdir. Jüpiter sakin ve metodik hareket eder ve dünyadan on iki kez daha yavaştır. Bir turunu tamamlaması, tam olarak 11 yıl, 10 ay ve 17 gün alır. Majide Jüpiter etkisi onur ve şöhret kazandırır ve ancak istisnai hallerde kullanılır. Jüpiter'in rengi metalik mavidir. Toplumu bir arada tutan ortak değerleri, gelenekleri, din, hukuk ve felsefesi, bunlara ilişkin eğitim kurumları zenginliği, finansal faaliyetleri ifade eder. Jüpiter, İyilik, adalet ve dinsellik ile para demektir. Maddi bolluğu gösterir. Bankacı, politikacı, tüccar, hukukçu, din adamı, seyyah, kaşif, felsefeci, öğretmen, sosyal yardımcı gibi mesleklerde basari verir. Jupiter, beklenmedik bir zamanda sansın dönmesi. Nereden geldigi belli olmayan bir koruma. Jupiter felsefeyi ve manevi düsünceyi, hukuku ve mahkemeleri, yüksek öğrenimi ve soyut düsünceyi yönetir. Hakikat arayısını temsil eder ve bu anlamda daha büyük bir düzenle, daha büyük bir hakikatle olan bağımızı simgeler. Jupiter sans demektir. Planetlerin en büyüğüdür. Genisleme, akıl, sağduyu, heves, iyimserlik, cömertlik, deneyim ile gelisme isteginin sembolüdür. Fırsat, ödüller, zenginlik, bereket, tolerans, merhamet, ahlak, inanç, adalet, güven, idealizm, ilham, sadakat, nese, savurganlık, tembellik, ukalalık,kibir ve fanatizmi temsil eder. Jüpiter verir, korur, yardım eder, büyütür, gururlandırır, cesaret verir, öğüt verir ve filozofça düşündürür. Fiziksel, ahlaksal ve düsünsel açidan büyütme enerjisine sahiptir. Herseyi gereginden fazla büyütebilir. Jüpiter Yay'in ve Balik'in yönetici planetidir. Yengeç'te güçlüdür. Yüzeysel akıl burcu Ikizler'de kısıtlanır. Basak'ta detaylara boğulur. Oglak'ta rahat degildir. Dogal evi 9. ev. Olgunlasma- genisleme- sans- talih- neselilik- ilerleme arzusu- felsefe, yüksek ögretim- mahkeme- adalet- güven duygusu- bademcikler- karaciger- hipofiz bezleri- dalak- kan degisimi.

PRENSIP: Genisleme- ögrenim- uyum- kanun- din- felsefe- büyük sans.

PSIKOLOJIK: ( + ) Yayılma arzusu- genisleme istegi- sahiplik- tatminkarlik- uyum- adalet anlayışı- iyimserlik- sosyal hisler- geleneksel ve dinsel konulara karsi anlayışlı- insaf- bonkörlük- yapici tutum. ( - ) Uyumlu olmayan- adaletsiz- sürtüsme hevesi- sosyal olmayan davranışlar- moralsizlik- fanatik tutumlar- maddi ağırlıklı- yemek yeme alışkanlığında aşırılık- fikri anlasmazliklar.

BIYOLOJIK: Organlar- kan- karaciger- sismanlik- safra- akciger- kaburga.

SOSYOLOJIK: Memurlar- resmi makam görevlileri- mahkeme- dini kurumlar- para ile ilgili kuruluslar- zengin kisiler- geleneksel ve dinsel saygınlığı olanlar- sansli kimseler.

ETKILER: ( + ) Ögrenme arzusu- meraklı yapı- çekici olmak- adaletli ve iyimser- sosyal yönden düsünceli- felsefik konulara egilimli- sansli- geleneksellige saygılı- uyumlu bir tutum sergilemek- çevreye açılma istegi- resmi makamlarla iyi iliskiler. ( - ) Aşırı geleneksel ve fanatik- sosyal olmaktan uzak- moralin ani inis ve çıkışları- hukuki yönden anlasmazliklarin yaşanması- maddi olmak- sürtüsme ve tartismalardan hoslanmak- aşırı tutuculuk- sismanlamaya müsait yapi- fazlasiyla seçici davranmak.
 
Venüs'ün Özellikleri

Sabah yıldızıdır.Tüm güzellik merakı, tahrikleri ve tehlikeleriyle Aşk Tanrıçası, sevgililer üzerinde hakimiyet kurar. Venüs'ün bir turu 224 gün ve 16 saatte tamamlanır. Bu gezegenin etkisini kullanarak çalışanlar için tarihlemeler çok önemlidir, çünkü uygun tarihi kaçıracak olursak, elverişli zamanın geri dönüşü için neredeyse bir yıl beklemek gerekecektir.Venüs yeşil renk ile ilgilidir. Toplumun baski olmadan yönetilmesini saglayan ve onu bir arada tutan, sanat, eglence, moda gibi faaliyetler, sanatçilar, sosyal baris ve huzur, savasta zafer, bakir yataklari, mali kuruluslari, lider tipi, resmi veya resmi olmayan lider, toplumun kendini ifade sekli, Güzellik ve sevgiye karsi duyarlilik derecesini belirler. Venüs, aski, sanatsal güzelligi, uyumu temsil eder, ayrica iliskilerimizle, özellikle de, ister eslerimiz, ister kardeslerimiz, ister is ortaklarimiz, ister arkadaslarimiz olsun genel olarak ortaklarimizla olan iliskilerimizle ilgilidir. Venüs bir este aradiklarimizi belirler. Venüs sevme, çekme, birlesme ve ikna gücü ile ilintilidir. Sosyal olma istegidir. Dengeleme, uyum ve baris saglama etkileri arasindadir. Sevgi, his, sempati, ask, arkadaslik, güzellik, tavirlar, sanat, çekicilik, degerler, kiymet bilme ve estetigin sembolüdür. Eger gerilimli etkiler altindaysa sevgi dolu, sicak ve sempatik özellikleri flörtçü, keyfine düskün, bos, kof, tembel ve sorumsuza dönüsür. Venüs sakin Boga ile uyumlu Terazi'nin yönetici planetidir. Balik'ta güçlüdür. Koç ve Akrep'te rahat edemez. Titiz, kritikçi, Basak da Venüs'ün ifadesini kisitlar. Dogal evi 2. ve 7. evler. Sanatsal kabiliyet- estetik- baris sever yapi- cazibe- feminine yanlarda güçlülük- bir araya gelme- sanat ve müzik- istah ve damak zevki-tembellik ve atalet- diplomasi- sehvet- verimlilik- boyun- bogaz- sirtin alt kismi- böbrekler.

PRENSIP: Sahip olma- sevgi- güzellik- sanat- uyum- birlik- küçük sans.

PSIKOLOJIK: ( + ) Erotik çekicilik- hisli olma- hissi baglilik- uyumluluk hissi- güzellik ve sanat hissi- iyimserlik- zer afet- kadinlik cazibesi. ( - ) Erotik karmasa- melankoli- zevksizlik- kayitsizlik ve hafiflik- kötü huy.

BIYOLOJIK: Bezeler ve hormon sistemi- böbrekler- toplardamarlar- seksüalite- bogaz- agiz- deri- yanaklar- mesane.

SOSYOLOJIK: Kizlar- sevgili- sanat ve eglence yerleri ile ilgisi olan insanlar- genel sosyal yasam- ortaklar- özel iliskiler içindeki insanlar.

ETKILER: ( + ) Genel çevreye karsi çekici olmak- hislerin görünür bir sekilde ortaya çikmasi ( yüzün kizarmasi gibi )- sanat ile ilgili ugraslarda bulunmak- sosyal yasam içinde gözde olmak- iyimser davranmak- estetik begeniye sahip olmak- sanat yoluyla gelebilecek avantajlar- hissi yönden birisine bagimli olmak- cildin güzel olmasi- sosyal yasami sevmek. ( - ) Erotik karmasa yasamak- his dünyasina asiri bagimlilik- seksüel yönden asiriya kaçmak- kötü begeni sahibi olmak- kayitsiz davranislar sergilemek- hafif davranmak- tasvip edilemeyen huylarin olmasi- eglence ve sosyal yasama düskünlük- sahip olma isteginin asiriligi- bogaz rahatsizliklari- hormonal bozukluklar.
 
Satürn'ün Özellikleri

İhtiyar, üzgün, ancak denetimli adam. Satürn'ün döngüsünü tamamlaması yaklaşık olarak 30 yıl alır ve etkisi altındakilere uzun, ancak ciddi hayatlar verir. Satürn kara maji uygulayanların en sevgili yıldızıdır.Satürn'ün rengi kurşuni ya da metalik siyahtır. Disiplin ve düzen veren bütün sınırlayıcı, tutucu kurumlar, özgürlüğe getirilen sınırlamalar, sivil idari sistem, polis gibi kontrol edici güçler. Zorluklarla mücadele ve üzüntüler geçirmiş tecrübeli derin düşünceli bir kişinin karamsar bakışını gösterir. Disiplinli, sabırlı sorumlu olmayı öğretir. Sistematik, ekonomik ve pratik olan doğal bir organizatördür. Bilim adamı, yönetici, mühendis, matematikçi, çiftçi, inşaatçı, politikacı gibi mesleklerde başarı verir. Geleneksel olarak satürn en uğursuz gezegen olarak düşünülür. Cehennem. Şeytan. Yıkım. Satürn otoriteyle olan ilişkimizi temsil ettiğinden, babayı ya da ailedeki otoriter kişiyi temsil eder. Satürn sınırlandırmanın ve bilinçlenmenin sembolüdür. Kişiliği dayanıklılık ve süreklilikle güçlendirir. Enerjiyi yönlendirir ve konsantrasyon sağlar. Satürn'le baş etmenin yolu disiplindir. Satürn dikkat, sınırlılık, ciddiyet ve kararlılık ister. Zaman, organizasyon, birleştirme, sağlamlaştırma, kristalize etme, varlığını koruma, hırs, sorumluluk, geleneksellik, karamsarlık ve azmi temsil eder. Kısıtlar, geciktirir, yasaklar, geliştirir ve derinleştirir. Korku, endişe ve kuruntuya neden olur. Satürn Oğlak ve Kova'nın yönetici planetidir. Denge burcu Terazi'de güçlüdür. Yengeç ve Aslan'da rahat değildir. Atılgan Koç'la Satürn'ün tedbirli yaklaşımı bağdaşmaz. Doğal evi 10. ev. Konsantrasyon- disiplin- kısıtlama- sorumluluk- yaşlı kimseler- üzgün kimseler- cimrilik- donukluk- tutukluk- yaşlılık- iskelet sistemi- böbrek taşı- organ kaybı.

PRENSİP: Sorumluluk- disiplin- kısıtlama- konsantrasyon- sınırlandırma.

PSİKOLOJİK: (+) Konsantrasyon- sağlamlık- sebatkar-ciddi- derinlik- dikkat- tecrübe ile öğrenmek- tutumluluk- çalışkanlık. (-) Ruhsal kısıtlama- melankoli- içine kapanıklık- yalnızlık- uyumluluk eksikliği- hasis- güvensiz- geri çekilme- sınırlama isteğinde olmak.

BİYOLOJİK: İskelet sistemi- kemikler- sertleşme- taş oluşumu- organ kaybı- yaşlılık- eklemler- dalak- deri- dişler- ilik.

SOSYOLOJİK: Ağır çalışan kimseler- ruhsal tutuk ve üzgün kimseler- yaşlı insanlar- çiftçiler- baba- mülk sahibi kimseler.

ETKİLER: (+) Her hangi bir konuda sebatkar olabilen bir yapı, güçlü konsantrasyon yeteneği- tecrübelerin iyi kullanılması- ağır çalışma koşullarına dayanıklı olmak- tutumlu olmak- dikkatli ve ciddi davranışlar sergilemek- tecrübelerden gelebilecek avantajlar- güçlü iskelet yapısına ve dişlere sahip olmak. (-) Ruhsal yönden tutukluk- kendini geri çekme- yalnızlık duygusuna kapılmak- güvensizlik sergilemek- hasis olmak- uyumluluk eksikliği çekmek- tecrübe edinmekte zorlanmak- tecrübelerin yanlış kullanımı- konsantrasyon eksikliği- zayıf kemikler ve zayıf dişler.
 
Neptün'ün Özellikleri

Toplum ideolojileri, mükemmel olma hayalleri, bunları besleyen insanlar, aldanmalar, yanılmalar, skandallar, sanat, moda gibi faaliyetler, petrol ve sıvı gibi işleri Evrensel sanat ve sevgiye karşı duyarlılık verir. Hassas titreşimlerden etkilenen ince hassas bir yapı oluşturarak sanat ve sevgi karşısında yaşanan duygusallık, heyecan halleri ve sezgiler şeklinde kendini gösterir. Bilinmeyen alemlerden gelen titreşimler ise sezgiler şeklinde algılanır, sanata ve metafiziğe duyarlılığı yaratır. Müzisyen, şair, aktör, medyum, rüya yorumcusu, rahip, denizci, hayvan ve insan bakım uzmanı gibi hassasiyet, sanat, yaratıcılık isteyen mesleklerde başarı sağlar. Neptün'ün yörüngesi o kadar büyüktür ki, gezegenin bir yılı 164 dünya yılına eşittir. İki ayı, sadece 15 saat süren bir günü vardır. Neptün'ün ele avuca sığmaz bir enerjisi vardır. Belirsiz, gerçekdışı, uçucudur. Gizemli burç Balık'ın yöneticisi olarak Neptün, gizli, kuytu, gerçeküstü alanları tercih eder. Bizi kutsal olana bağlayan huşu dolu bir havası vardır, ama çoğunlukla Zodyak'ın arka bahçesindeki bir çöplük gibi görünür. Üç çatallı mızrakla simgeleştirilen Neptün, kişisel ve kolektif bilinçdışını, en derin duygularımızı temsil eder. Şefkat, kültürel, ırksal ya da kişisel farkları dikkate almaksızın, insanları birbirlerine bağlayan bir duygudur. Neptün Venüs'ün bir oktav büyüğüdür. Alıcılığı, pasifliği, etkilenirliği ve bulanıklığı temsil eder. Ya güçlü ruhsallık, ya da gerçeklerden uzaklaşma eğilimi getirir. Ya yol gösterici, koruyucudur, ya da sorumluluklarımızdan alıkoyar. İdealistlik, hayal gücü, sezgisellik, belirsizlik, artistik yaratıcılık, yan çizme, kendini ve başkalarını aldatma, aşırı hassaslık, dikkatsizlik, düşüncesizlik, fazla duygusallık, dağınıklık, kararsızlık, pratik olamama ve merhametin sembolüdür. Gerilimli etkilerle hayal kırıklıklarını temsil eder. Neptün Balık'ın yönetici planetidir. Yay ve Yengeç'te güçlüdür. Düzenli, pratik Başak'ta kısıtlanır. Oğlak'ta ve İkizlerde rahatsızdır.Doğal evi 12. ev. Sezgiler- düşler- bilinçaltı- aldatma- yalancılık- spiritüalizm- rüyalar gerçek olmayan şeyler- vücut lekeleri- aura- güneş lekeleri- uyku durumu tutukluk- etkilenebilen insanlar- üçkağıtçılar- hırsızlar- pohpohçular.

PRENSİP: Karşılama- etkilenme- bilinçaltı- gizlilik- hayaller.

PSİKOLOJİK: ( + ) Algılama yeteneği- güçlü fantezi- duygululuk- rahat yaşama isteği ve rahat olma- kendini başkalarının yerine koyabilme- güçlü hayaller- mistik yaklaşımlar- sonsuz sevgi beslemek- idealistlik. ( - ) Çabuk etkilenebilme- hassaslık- belirsizlik- karışıklık- plansızlık- dağınıklık- rahat yaşama tutkusu- hayalci kişilik- yalan- aldatıcılık.

BİYOLOJİK: Epifiz ( kozalaksı bez )- vücut lekeleri- aura- uyku hali- uyuşma hali- bilinç altı- omurilik- rüya fonksiyonları- mimikler.

SOSYOLOJİK: Negatif eğilimli kişiler- etki altında kalabilen kişiler- medya- karanlık kişiler- soytarılar- hilekarlar- üçkağıtçılar- dans ile ilgili kimseler- şairler- sevgi sözcükleri.

ETKİLER: ( + ) İdealizme yakınlık- iyi algılama yeteneği- yaratıcılığın hayallerle bütünleşmesi- meraklı olmak- iyimser yaklaşımlar- kendini başkalarının yerine koyabilme yeteneği- mistik konulara yakınlık- duygusal yönden bağlılık- güçlü bir bilinçaltı. ( - ) Etki altında kalmak- idealizmle bağdaşmayan davranışlar- gizeme fazla eğilimli olmak- dürüst olmama- Kolay yalan söyleyebilme ve aldatma- hayalci davranışlardan dolayı ihmalkarlık- gerçekleri saptayamamak ve uzaklaşma- aşırı beklentiler içine girmek.
 
Uranüs'ün Özellikleri

İlerici akımlar, ihtilaller, grevler, reformlar, yeni teknolojiler, ekonomik değişim, ağır endüstri, nükleer enerji Ani çarpıcı değişiklik yapar. Herkesten farklı olma, bireysellik arayışı, aşırı hallerde topluma uyamama yaratır. Tavsiye ve emir almaktan hoşlanmaz. Uzay bilimci, elektronikçi, mucit, para psikolog, astrolog, okülist gibi toplumun ötesinde düşünce gerektiren, yaratıcı, reformcu ve eksantrik mesleklerde başarı verir. Uranüs'ün 5 ayı, 11 saatten biraz daha kısa bir günü ve 84 dünya yılına eşdeğer bir yılı vardı Uranüs astrolojisi, elektrik-elektronik, bilgisayar, kimya, fizik, matematik alanlarını ve doğal afetleri yöneten gezegendir. Yaşamımızda ani, parlak bir sezgiyle sarsıldığımızda, bu Uranüs'ün etkisidir. Uranüs'ün etkisinin kendini gösterdiği en iyi örnek, altıncı his dediğimiz şeydir. Geleceği görme, telepati, telekinesis. Uranüs duygularla nadiren ilgilenir. O bir akıl gezegenidir ve bundan gurur duyar. Uranüs'ün bir burçtan geçmesi yaklaşık 7 yıl sürer. Uranüs her zaman düşünce alanında devrimi temsil eder. Kişisel düzeyde, toplumun dayattığı baskılardan kurtulmak isteyen, isyankar yanımızı harekete geçirir. Dahi, özgürlükçü, bilinçlendirici, tinsel bir müdahaleci. Akıl ve sinir sistemiyle ilgili konularda Merkür ile benzer özelliklere sahiptir, ancak ondan çok daha güçlü, sert, fanatik, inatçı ve zorludur. Özgürlük dürtüsünü temsil eder. Aşırılıkların ve ani değişikliklerin planetidir. Yeniye yer açabilmek için eskiyi yıkar. Satürn'ün kristalize eden, sıkılaştıran etkisini kaldırır. Yararlılığını yitirmiş, miadını doldurmuş eski davranış biçimlerini değiştirir. Yeni gelmeden önce eski imha edilmelidir, ancak genellikle yeni ve bilinmeyenden korkarız ve eskiyi bırakmaya gönülsüz oluruz. Uranüs bizim bırakmamızı sağlar. Parçalama, anarşi, başkaldırı, devrim, özgürlük, bireysellik, orijinallik, buluşlar, deneyimler, sebatsızlık, düzensizlik ve kopuşlar getirir. Sezgisel bilgiyle ilintilidir. Uranüs Kova'nın yönetici planetidir. Yıkma, yeniden yapma burcu Akrep'te güçlüdür. Aslan'da ve süreklilikten yana olan Boğa'da rahat etmez. Doğal evi 11. ev. Ani değişiklikler- yaratıcılık- özgürlük- akıl- çoğunluğu etkileyen kararlar- devrimler- reformistler- mucitler- teknikerler- yıkıcı kimseler- kısıtlama- nabız- nefes- sırt- sinir sistemi- vücut ritmi.

PRENSİP: Anilik- değişim- düşüş ve zorlanma- toplumsal kısıtlama- yenilikler- bağımsızlık.

PSİKOLOJİK: ( + ) Orijinallik- serbestlik- özgürlük sevgisi- kendi yoluna gitmek- yeni olanı sevmek- hareketlilik- iyi algılama-hafif gerginlik- yenilik arzusu. ( - ) İnatçılık- uyum eksikliği- dik kafalılık- bilgiçlik taslamak- gergin yapı- güçlü ruhsal gerginlik- agresif davranışlar- karakter tutarsızlığı- yenilik tutkunluğu- yıkıcı yaklaşımlar.

BİYOLOJİK: Genel vücut ritmi- nabız- nefes- sinir sistemi ile olan tüm ilişkiler- beyin zarı- hipofiz- omurilik- uyuşan bölgeler.

SOSYOLOJİK: Reformitler- darbeciler- devrimciler- mucitler- teknikerler- ruhsal gergin olan kimseler.

ETKİLER: ( + ) Orijinal fikirler üretebilmek- algılama gücünün iyi kullanımı- yeniliğe açık olmak- başkalarına karşı yardımda bulunma- genel çevre ile iyi ilişkiler kurma- hareketli bir kişilik- vücut ritminin dengeli olması. ( - ) İnatlaşma sevgisi- karakter tutarsızlığında aşırılık- gergin ve sinirli davranışlarda bulunmak- yenilik tutkunluğunun abartılması- abartma eğilimi- geleneksel olmaya karşı çıkmak- her şeyi biliyormuş gibi davranışlar sergilemek- topluma karşı çıkmaktan hoşlanmak- bağımsızlığın abartılması.
 
Pluto'nun Özellikleri

Etkileme, kontrol altına alma, güç arayışı verir. Normal seviyede baskıcı tipler yaratır. Pluton güçlü ise yüksek seviyedeki tesiri, maddi alanda politik iktidar arayışına, manevi alanda maji- büyü- sanatına yöneltebilir. Araştırma, gizemleri çözme ile uğraşan, dedektif, psikolog, bilim adamı, okültist, spritüel şifacı, cerrah, asker gibi mesleklerde başarı sağlar. Değişken bir yörüngesi vardır. Bütün bir zodyak'ın çevresini ancak 248 yılda dolaşır ve bu süre içinde Akrep'te 12 ya da 13 yıl kalırken, Boğa'da 30 yıl geçirir. Plüton kişisel ve kolektif iktidarı temsil eder. Doğum, ölüm, dirim, reenkarnasyon, dönüşüm, Plüton cinsel gücü, gizemli olanın, yasaklanmış olanın gücünü, dinsel ve siyasal gücü temsil eder. Eski yaşamlarımızdan getirdiğimiz güçleri, yani ruhun karmasını başka bir deyişle bilinçdışı güçleri de temsil eder. Pluto Mars'ın bir oktav büyüğüdür. Bilinçaltından ortaya çıkmamış şeyleri, içgüdüleri temsil eder. Dönüşüm, yeniden hayat verme, doğma dürtüsüdür. Yıkar, yeniden yapar. Çürüme, kirletme, bulaştırma, yıkma, arzu, saplantı, parçalara ayırma, eleme, güç savaşları, kontrol, manipülasyon, seks ve ölümün sembolüdür. Aynı zamanda temizleme, arıtma ve iyileştirmenin... Pluto Akrep'in yönetici planetidir. Aslan'da güçlü, Boğa ve Kova'da rahatsızdır. Doğal evi 8. ev. Yüksek güç- yüksek yönetim- kudret- gizlilik- bilinmeyen işler- insafsızlık- yenilenme- kolektif bilinç- kronik hastalıklar- cinsellik- sonuç- cesaret- enerji.

PRENSİP: Yüksek güç- yüksek enerji- görünmeyen güç- noktalama (sonuçlandırma)

PSİKOLOJİK: ( + ) Güç isteği- sözlerinde doğru olan- toplumu etkileme isteği- propaganda yapma arzusu- kendini toplumun yerine koyabilme- yaşam sonrası ile ilgilenme- güçlü cinsel fanteziler. ( - ) Merhametsiz davranabilen- şiddete yönelik- sözünü sakınmaz- fanatiklik- garip hedefler gütmek- tutukluk- kişileri etkileme arzusu-öfke.

BİYOLOJİK: Kolektif bilinçaltı- yenilenme- kronik hastalıklar- belirsiz ve sonradan çıkan rahatsızlıklar- bilinçsizlik-yaşamın son bulması- cinsellik.

SOSYOLOJİK: Topluma etki yapabilen kimseler- politikacılar- propagandacılar- oyuncular- konuşmacılar- devlet gücü- güç sahibi kimseler- özellik sahibi kimseler.

ETKİLER: ( + ) Sözünde duran bir kişilik sergilemek- toplum ile bütünleşme arzusu- yaşam sonrası ile ilgilenmek- iyi bir propagandacı olmak- iyi bir konuşmacı olmak- toplum isteklerini karşılama arzusu- toplumu anlayabilmek- politik kariyer- gücü iyi kullanma yeteneği- bilinçli konuşmak. ( - ) Gücü yanlış kullanma- fanatik hedefler-kişilikte tutukluk- şiddete yönelik davranışlar- öfke beslemek- olduğundan daha değişik görünmek- acımasızlık- toplum çıkarlarını kişisel kullanma isteği- cinsel sapmalar.
 
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !